راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


وقت سالن

گروه آقای فرهاد غلامیان:

پنجشنبه مورخ 94/08/28 از ساعت 23-21/45 سالن امام رضا (ع)

گروه آقای بهمن نصرتی:

جمعه مورخ 94/08/29 از ساعت14-12/30 سالن امام رضا (ع)

گروه آقای محمد تقی خمر:

جمعه مورخ 94/08/29 از ساعت 15/30-14سالن امام رضا (ع)

گروه آقای محمد جواد رضا زاده:

جمعه مورخ 94/08/29 از ساعت15/30 -17سالن امام رضا (ع)

گروه آقای اعید کدخدایی:

جمعه مورخ 94/08/29 از ساعت 23-21/30سالن امام رضا (ع)

گروه آقای صادق جایشی:

پنجشنبه مورخ 94/08/28 از ساعت 23-21/30 سالن تهمتن

گروه آقای مصطفی ماندگاری:

پنجشنبه مورخ 94/08/28 از ساعت 00/30-23 سالن تهمتن

گروه آقای یونس آفریدون:

جمعه مورخ 94/08/29 از ساعت 14-12/30 سالن تهمتنبرچسب ها:
منبع مطلب